Постови

Приказују се постови за септембар, 2018

ФАТАЛНИ ОКТОБАР - други део трилогије

О во је д р уги део трилогије Дневника журналисте   под   насловом   "Фатални октобар." Обухвата од   Рамбујеа до   2оо9 . године.Преостаје још   "Балкански флипер" од     Најр о бија до Рамбујеа. Тиме би био обухваћено 3о година перманетног   полома Србије. Драган    Драган Милосављеви ћ Д НЕВНИК СРПСКОГ ЖУРНАЛИСТЕ   Ф   А    Т    А   Л    Н    И        О    К    Т    О    Б     А    Р Критичко сагледавање стварности и јавно изношење ставова део су моје личне одговорности према будућности. Стога, ову књигу посвећујем, пре свега, најмлађем члану наше породице, Катарини, а потом Јелени и Милошу, Зорану и мојој Милици. Аутор Радио Ваљево Документарни програм - Раскршћа   Аутор: Са искуством извештача у бројним афричким инстант револуцијама ја сам 5. октобра 2000. у Београду на степеницама Скупштине у диму сузавца препознао репризу виђеног на просторима црне Африке две деценије раније. Већ тада су, у више од п